Förhandsbesiktning.

Slutbesiktning

Överlåtelsebesiktning

Skadeutredning

Entreprenadbesiktning

OM SVENSK FASTIGHETSBESIKTNING AB.

"Att köpa ett hus är antagligen den största affär du någonsin kommer att göra i livet. De tusenlappar besiktningen kostar är en liten sak i det stora hela, i synnerhet om du slipper flytta in i ett hus som har eller kommer att få stora problem."
Jens Olsson
Vi utför de flesta fastighetsbesiktningar:
- Förhandsbesiktning
- Slutbesiktning
- Överlåtelsebesiktning
- Skadeutredning
- Entreprenadbesiktning
Svensk fastighetsbesiktning AB är ett oberoende besiktning- och skadeutredningsföretag inom fastighetsbesiktningar. Alla av våra besiktningsmän är utbildade och har lång erfarenhet i branchen.

Svensk fastighetsbesiktning AB är ett oberoende besiktning- och skadeutredningsföretag inom fastighetsbesiktningar. Alla av våra besiktningsmän är utbildade och har lång erfarenhet i branchen

TJÄNSTER & BESIKTNINGAR.

Areamätning

Areamätning

Erfarenhetsmässigt vet vi att den totala ytan i taxeringen inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det här kan i sin tur innebära att taxeringsvärdet på fastigheten är fel. Oftast anges bara taxerad yta i mäklarprospekten och många bostäder säljs till ett kvadratmeterpris. Metoder och regler för att mäta ytor har under åren varierat. Det är bland annat därför det har blivit allt vanligare att man vid köp eller försäljning vill kontrollmäta och gör en ny uppmätning av ytan på bostaden.

Vi utför uppmätning av villor, lägenheter och lokaler. För bostäder tillämpas mätregler enligt Svensk Standard. Som hjälpmedel för att mäta ytor använder vi oss av laseravståndsmätare. När vi har genomfört en areamätning utfärdar vi ett mätbevis.

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Branschens mest omfattande överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning är en undersökning av byggnad och mark som har betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att kontrollera fastighetens skick i samband med köp/försäljning av en fastighet. Vi utför fuktindikering i samtliga våtutrymmen, vind och krypgrund.

Skadeutredning

Skadeutredning

Skadeutredning kan behövas för att utreda bland annat mögelskador, rötskador, fuktskador och lukter i ett hus. Skadeutredningens syfte är att hitta orsaken samt omfattningen av skador, det krävs ett antal olika fuktkontroller och konstruktionsingrepp för att säkerställa skadans omfattning.

KA-Kontrollansvarig

KA-Kontrollansvarig

Utbildad kontrollansvarig hjälper dig att se till att projektet uppfyller Boverkets byggregler (BBR). Vi upprättar kontrollplanen, utför nödvändiga kontroller under byggtiden och hjälper till vid kontakten med kommunen. En utbildad och certifierad kontrollansvarigs uppgift är att bevaka att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll följs

Överlåtelsebesiktning +PLUS

Överlåtelsebesiktning +PLUS

Överlåtelsebesiktning +PLUS är en utökad fuktkontroll av dolda riskkonstruktioner, dvs sådana konstruktioner som inte är åtkomliga utan att göra konstruktionsingrepp. Kontroll av dolda riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning, fuktmätningar m.m. Kontrollen görs bland annat i vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare m.m

Slutbesiktning

Slutbesiktning

En besiktningsman har oftast en byggnadsingenjör eller motsvarande utbildning med byggnadsteknisk bakgrund som har goda kunskaper om entreprenadjuridik och teknik i olika typer av husbyggen. Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmannamässigt utfört.

Lägenhetsbesiktning

Lägenhetsbesiktning

En bostadsrättsbesiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker och andra faktorer som kan påverka priset. Besiktningen innebär en okulär besiktning av väggar, golv och installationer i alla våtrum och kök.

2 års Garantibesiktning

2 års Garantibesiktning

Innan din reklamationstid har gått ut är den som byggt ditt hus (entreprenören) ansvarig för att åtgärda fel som uppstått de första två åren. Under en 2-årsbesiktning tittar besiktningsmannen på vad som har hänt ifrån godkänd slutbesiktning fram till 2-årsdagens utgång om det uppstått några nya fel i huset.

Fortlöpande Besiktning

Fortlöpande Besiktning

Vid varje besök kontrollerar besiktningsmannen det utförda arbetet och efteråt får du en skriftlig rapport av besiktningen. Besiktningsmannen bedömer också hur långt bygget har kommit, och kan utfärda ett lyftintyg till banken så att du kan betala entreprenören för det utförda arbetet

Underhållsplan & Teknisk besiktning

Underhållsplan & Teknisk besiktning

Underhållsplan är en detaljerad plan av kommande underhållet för en fastighet. Våra underhållsplaner är ett väldigt bra verktyg för att säkerställa den tekniska och ekonomiska förvaltningen av fastigheten. Kontinuerligt underhåll är viktigt för att undvika oväntade reparationskostnader i framtiden. Vi utför och upprättar fackmässiga och långsiktiga underhållsplaner åt Brf,- fastighetsägare m.m.

Dolda fel försäkring

Dolda fel försäkring

Om du ska sälja ditt hus, så vet väl du att du som säljare är ansvarig för många av de fel som finns i huset vid försäljningstillfället? Ansvaret för de så kallade dolda felen gäller i tio år efter försäljningen. Är huset besiktigat av oss kan du teckna säljansvarsförsäkring som täcker många av de krav som kan riktas mot dig.

Badrumsbesiktning

Badrumsbesiktning

Slutbesiktning av badrum efter utförd renovering. Besiktningsmannens roll är att vara en opartisk granskare som undersöker att arbetet är fackmannamässigt utfört, samt att utfört arbete motsvarar gällande toleranser enligt branschregler.

KONTAKTA OSS.

Adress

Borrvägen 14 - 827 30 Ljusdal

Telefon

Jens Olsson: +46 (0) 70 360 44 96